Wettelijke vermelding – MEMENTO DESIGN

Wettelijke informatie

Memento design voorziet deze website en/of pagina’s hiervan (de ‘website’) voor algemene informatiedoelstellingen. Uw toegang tot en gebruik van de website is onderworpen aan de volgende Voorwaarden. Door deze website te betreden en te gebruiken aanvaardt u, zonder beperking en kwalificatie, de volgende Voorwaarden. Gelieve de website niet te betreden als u deze Voorwaarden niet aanvaardt. Memento design kan op ieder moment deze Voorwaarden herzien en updaten. U bent gebonden door dergelijke revisies en dient deze pagina te bezoeken voor iedere toegang om de actuele Voorwaarden, waaraan u gebonden bent, te herzien. De term “Memento design” verwijst naar de Memento design of zijn vertegenwoordigers. De term “Memento design” verwijst naar iedere wettelijke entiteit binnen Memento design of in eigendom van Memento design.

Voorwaarden

De toelating wordt gegeven voor het tijdelijk opslaan van de website om deze te bekijken op een PC of scherm voor privé-, niet-commerciële doeleinden. De reproductie, inclusief print-outs, permanente opslag, overdracht, verdeling en ieder commercieel gebruik van de inhoud van de website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Memento design.

U dient ervan uit te gaan dat alles wat beschikbaar is op de website beschermd is in België en internationaal door intellectuele eigendomswetten. Copyrights blijven bestaan op de inhoud van de website, individueel en collectief. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress en producten in deze website zijn het voorwerp van geregistreerde en ongeregistreerde wettelijke bescherming. De foto’s van personen of plaatsen getoond op de website zijn ofwel de eigendom van of gebruikt door Memento design met toelating. Het gebruik van deze voorgaande elementen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Memento design.

Memento design zal redelijke inspanningen leveren om de informatie in deze website actueel en accuraat te houden, maar geeft geen waarborgen over de accuraatheid, volledigheid, geschiktheid voor een bijzondere doelstelling of het niet-schending van de geleverde informatie. Memento design is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies of letsels door uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid om deze website te betreden, of door uw vertrouwen op bepaalde informatie geleverd in deze website. Memento design is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of virussen die uw computer en software kunnen infecteren, verlies van data of iedere andere eigendom door uw toegang.

De product- en dienstgerelateerde informatie geleverd door Memento design via deze website wordt geregeld door de Belgische wetten. Als u deze website betreedt en/of er gebruik van maakt vanuit een plaats buiten de jurisdictie van de wetten van België, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke lokale wetten en regelgevingen. Memento design heeft niet alle websites gelinkt aan de website gereviseerd en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze off-websitepagina’s of andere websites gelinkt aan de website. Uw toegang tot of het gebruik van dergelijke websites gebeurt op eigen risico.

U erkent dat het Internet een open netwerk is en dat Memento design de informatieoverdracht over het Internet niet controleert. De verzender van iedere mededeling naar deze website of Memento design is aansprakelijk voor de inhoud en informatie die deze bevat, inclusief de nauwkeurigheid, wettelijkheid en accuraatheid, alsook de veiligheid van de verzending.

U erkent dat u volledig aansprakelijk bent en Memento design schadeloos zult stellen voor aansprakelijkheid, schade die voortvloeit uit claims door uw gebruik van de website en de toegang vanaf uw internetaansluiting tot de website. Memento design heeft het recht om de inhoud van deze website op ieder moment, om welke reden ook en zonder kennisgeving te wissen, te wijzigen of aan te vullen. Iedere mededeling via de website, per e-mail of op een andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen behandeld worden als niet-confidentieel en zonder eigendomsrecht.

U erkent dat de Belgische wetten, onverminderd eventuele conflicten tussen legale principes, van toepassing zullen zijn op alle materies met betrekking tot het gebruik van de website. Bij een geschil stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.