GDPR: Ben jij klaar?

ZORG ervoor dat je website GDPR Proof is.

Website GDPR Proof. Hier meer info over GDPR.

– Controleer je Privacyverklaring

Het is belangrijk om een sluitende privacyverklaring te hebben. Dit is een artikel dat je op je website publiceert. In een dergelijk document wordt beschreven welke persoonsgegevens je website verzamelt en wat hiermee wordt gedaan. Voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Ook wanneer jij gegevens doorspeelt aan een derde partij, dienen deze vermeld te worden in de privacyverklaring.

– Controleer je Cookie Policy

Maak jij gebruik van cookies op je website? Dit zijn kleine stukjes tekst die in je browser worden bijgehouden waarin informatie staat over jouw surfgedrag, jouw persoonsgegevens of andere technische gegevens om je website te laten functioneren. Dan moet duidelijk beschreven worden wat er met deze cookies gebeurt. Zijn dit louter technische cookies om de website te kunnen laten functioneren of bevatten deze persoonsgegevens? In het laatste geval dient hierover een duidelijk wettelijk kader gemaakt te worden.

– Controleer je formulieren

De algemene richtlijn is eenvoudig. Vraag enkel en alleen gegevens op van een bezoeker of klant als deze nodig zijn om je doel te bereiken. Heel vaak worden bij het invullen van een online formulier allerlei gegevens gevraagd die niet ter zake doen, zoals bijvoorbeeld contactgegevens. Wanneer je bijvoorbeeld gegevens aan je bezoeker vraagt met als doel een PDF te downloaden, dan is het niet nodig om adresgegevens op te vragen. Het gaat hier over een digitale download.

Omschrijf het doel van deze gegevens duidelijk in je privacy policy, zodat het duidelijk is voor je bezoeker voor welk doel zijn of haar gegevens al dan niet zullen worden gebruikt. En ook vooral waarvoor ze NIET zullen worden gebruikt.

Ingevulde formulieren worden vaak verstuurd naar een e-mailadres. Maar soms worden deze ook bijgehouden in een databank. Dit om de ingevulde formulieren te kunnen raadplegen wanneer de e-mail verloren zou gaan. Dat is best wel een verantwoorde reden. Alleen is het belangrijk te vermelden hoelang je deze gegevens zult bewaren in je databank. Zo kan je deze automatisch laten verwijderen uit je databank na x-aantal dagen bijvoorbeeld.

– Controleer je website op het bewaren van persoonsgegevens

De meeste CMS systemen hebben verschillende plug-ins en modules die achterliggend persoonsgegevens zouden kunnen verwerken. Het is belangrijk om hiervan een overzicht te krijgen. Wanneer je beschikt over een webshop zullen klantgegevens doorgestuurd worden naar een betalingsprovider voor het afhandelen van betalingen of naar een afhandelaar van postpakketten. Vraag dit na bij je website bouwer. En maak en lijst van modules die gegevens verwerken en of doorsturen naar derden.

– gebruik een https:// certificaat

Kijk na of je website of webshop beschikt over een beveiligd https:// certificaat. Wanneer je persoonlijke gegevens opslaat is het verplicht om je website via een versleutelde verbinding te laten functioneren. Je hebt hiervoor een SSL certificaat nodig. Vraag dit na bij je website ontwikkelaar en laat dit installeren. Bovendien behaal je een betere score in de zoekresultaten met een beveiligd certificaat. Alle redenen dus om hier werk van te maken.

Controleer ook of je website automatisch wordt doorgestuurd naar je https:// url. Wanneer je bijvoorbeeld ‘jouwdomeinnaam.be’, ‘www.jouwdomeinnaam.be’ ingeeft in de adresbalk van je browser moet je website automatisch omgeleid worden naar een httpS:// domein. Controleer ook of het slotje aanwezig is links, vooraan de adresbalk, aangeduid in het groen.

– Google Analytics instellen

 • Het verwerken van IP-adressen van personen valt ook onder de privacy wet. Je kan best de nieuwe verklaring accepteren. Meer info via deze link: https://support.google.com/analytics/answer/3379636.
 • Om het IP adres van je bezoekers te verbergen moet je een stukje aan je Google Analytics code toevoegen. Meer informatie hierover via deze link: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl
 • Via jouw Google Analytics account ga je naar ‘property-instellingen’, ‘trackinginfo’ en voor je het gele stukje code toe:GDPR IP anonimiseren
 • Vink vervolgens ook ‘Gegevens delen met Google’ uit. (Beheer > Accountinstellingen). Alle 5 uitvinken.
 • Google Analytics cookies: je mag deze persoonsgegevens verwerken zonder voorafgaande toestemming, maar je moet je bezoekers hiervan wel op de hoogte brengen in je privacyverklaring.

  Neem het volgende op in je privacy verklaring:

  • Google Analytics-cookies gebruikt.
  • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten.
  • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd.
  • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet.
  • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Bewaarperiode verzamelde gegevens kunnen ingesteld worden vanaf 25 mei 2018.

Enkele begrippen uitgelegd:

Bounce rate is het percentage van unieke paginabezoeken (of sessies). Het is het percentage van bezoekers die je website vanuit een landingspagina verlaat zonder verder op je website te surfen. Meestal betekent dit dat je pagina niet relevant is aan de zoekopdracht.

SEM of Search Engine Marketing is een Engelse term vrij vertaald naar zoekmachine marketing. Met deze term wordt geanalyseerd hoe we jouw website hoger kunnen laten scoren in de zoekresultaten van verschillende zoekdiensten.

SEM bevat eigenlijk twee extra termen. SEO (Search Engine Optimization) en SEA (Search Engine Advertising). Er is een groot verschil tussen beide termen.

Grafisch design ook wel grafische vormgeving is het vormgeven van inhoud, teksten, media enzovoorts. Voor websites en webshops betekent dit het vormgeven van knoppen, lijsten, tabellen, banners, slideshows enzovoorts.

Long-tail keywords zijn zoekwoorden die bestaan uit drie of meer zoekwoorden. Deze zoekwoordcombinaties wordt vaak gebruikt wanneer personen informatie over een bepaald onderwerp zoeken in een zoekmachine.

Long-tail keywords omvatten ongeveer 70% van het aantal opzoekingen. Deze zoekwoorden hebben ook vaak een hogere conversie omdat ze veel gerichter zoeken naar een bepaald onderwerp op product.

Het tegenovergestelde van een long-tail keyword is een short-tail keyword.

User Experience (UX) ofwel gebruikerservaring, is een term die ook gebruikt wordt bij de ontwikkeling van websites en webshops. Een goede User Experience is belangrijk voor een succesvolle website of webshop. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om op een eenvoudige en herkenbare manier doorheen je diensten of producten te navigeren.

Zachte kleuren, grotere lettertypes of aangename invulformulieren dragen bij aan de algemene gebruikerservaring van je website of webshop. Een goede User Experience zal vaak resulteren in een hogere conversie.

Er zijn ook enkele ongeschreven wetten die zeggen dat bijvoorbeeld een taalwissel steeds bovenaan rechts moet staan op je website. Het navigatiemenu van je website bevindt zich ook bovenaan je website en niet onderaan. Dit zijn voorbeelden van elementen die ervoor zorgen dat je een betere gebruikersevaring verkrijgt.

We kunnen concluderen dat een algemene gebruikerservaring zeer belangrijk is binnen de ontwikkeling van je website. Het geeft je bezoekers de mogelijkheid om snel informatie te vinden die ze zoeken. Het geeft je bezoekers vertrouwen en het zal zoals eerder vermeld vaker resulteren in conversies.

Cascading Style Sheets of CSS is een veelgebruikte term bij het bouwen van een website of webshop. Deze stylesheets worden gebruikt om je website grafisch vorm te geven. Deze CSS elementen worden gebruikt om de elementen op je website vorm te geven. Formulieren, knoppen, blokken, menu’s enzovoorts.

CSS is als het ware een schil die boven de HTML code van je website ligt.

Met Cascading Style Sheets kan je een volledige HTML template voorzien van de juiste stijl elementen. Deze omvatten, lettergrootte, kleur lettertype, achtergrondkleur, enzovoorts.

Met CSS kan je ook elementen animeren, kan je bepaalde blokken of elementen een grootte geven in breedte en hoogte.

Met CSS kan je jouw website voorzien met media queries die ervoor zorgen dat je website een responsive webdesign krijgt.

Open Source in onze sector gaat over het toegang verlenen tot de broncode van software. De broncode is met andere woorden volledig vrijgegeven. De code kan aangepast, uitgebreid en verbeterd worden door iedereen die dat wenst.

Open Source software pakketten voor webdesign zoals Drupal, WordPress of Magento worden door een brede community gedragen. Vele ontwikkelaars bouwen modules bovenop de broncode om de functies van het systeem verder uit te breiden.

Het grote voordeel van open-source zijn de vele functies die het systeem biedt. Ook worden deze in veel sneller tempo aangepast aan de nieuwe moderne technieken.

Er is ook een nadeel. Omdat de broncode is vrijgegeven is de software kwetsbaar voor inbraken en zijn er veel vaker beveiligingsupdates nodig om de software veilig te houden.

Open Source is het tegenovergestelde van closed-source en is veel minder gekend in onze sector.

Een content management systeem of kortweg CMS is een webapplicatie die het mogelijk maakt om op een makkelijke en eenvoudige manier inhoud toe te voegen aan jouw website. Door gebruik te maken van een CMS website verlies je minder tijd aan het publiceren van nieuwe inhoud op je website. Er is geen technische kennis nodig van HTML of andere programmeertalen. Je kan direct starten met het schrijven van je teksten.

Cookies zijn kleine stukjes tekst die in je browser worden bijgehouden waarin informatie staat over jouw surfgedrag, jouw persoonsgegevens of andere technische gegevens om je website te laten functioneren.

Een Call To Action (CTA) is een afbeelding of tekst dat vraagt een bezoeker onmiddellijk een bepaalde handeling uit te voeren. Het is vrij letterlijk een oproep tot actie. De ‘actie’ die u de gebruiker wil laten doen kan van alles zijn: het inschrijven voor een nieuwsbrief, het aanvragen van een offerte of het bestellen van een product. CTA’s zijn dan ook vaak knoppen en teksten als “Bestel nu”, “Bekijk”, of “Neem contact op”.

GUI ook wel grafische gebruikersomgeving of in het Engels Graphical User Interface. Het is een manier om interactie te hebben met een website waarbij grafische elementen, teksten maar ook knoppen en formulieren worden gebruikt.

De GUI is veelal het deel van de website dat publiek toegankelijk is voor iedereen. Men noemt dit vaak ook een front-end.

De grafische gebruikersomgeving van een website wordt vaak samengesteld uit grafische elementen maar ook bepalende structuren die de gebruikerservaring (UX) van je bezoekers moet verbeteren. De gebruikerservaring ook wel User Experience genoemd is een belangrijke factor bij het behalen van conversies.

Short-tail keywords zijn zoekwoorden die bestaan uit één of twee zoekwoorden. Deze zoekwoorden wordt vaak gebruikt wanneer personen informatie over een bepaald onderwerp zoeken in een zoekmachine.

Short-tail keywords omvatten ongeveer 30% van het aantal opzoekingen in zoekmachines zoals Google of Bing. Deze zoekwoorden hebben ook vaak een lagere conversie omdat ze veel minder gericht zoeken naar een bepaald onderwerp op product.

Het tegenovergestelde van een short-tail keyword is een long-tail keyword. Lees meer over long-tail keywords.

Conversies kan je beschouwen als een succesvolle omzetting van een bezoek aan je website naar een bepaald conversiedoel. Dit wordt vaak uitgedrukt in een conversiepercentage. 

Er zijn allerhande mogelijkheden die kunnen leiden tot een conversie. Meestal gaat het om het plaatsen van een bestelling of het insturen van een contactformulier. Maar dit kan ook gaan over het inschrijven op een nieuwsbrief of het aanmelden als gebruiker op een website.

Wanneer het vooropgestelde doel is bereikt kan je spreken van een geslaagde conversie.

Er zijn héél veel factoren die invloed hebben op een geslaagde conversie. Marketing, psychologie, verkoop, copywriting, UX en een duidelijke call-to-action.

HTML of HyperText Markup Language is een opmaaktaal die wordt gebruikt bij het bouwen van websites. Het is de standaard opmaaktaal voor webpagina’s. Documenten geschreven in HTML kunnen gelezen worden door een webbrowser om als webpagina weergegeven te worden.

HTML bevat een semantische structuur en tekstuele inhoud van een webpagina. De opmaak en visuele weergave kunnen in HTML ook beschreven worden. Echter wordt dit tegenwoordig bijna altijd in CSS beschreven.

HTML bevat meer dan tekstuele inhoud. Je kan met HTML teksten, knoppen, formulieren en andere navigatie middelen toevoegen aan je webpagina.

De standaard HTML specificaties zijn beschreven door W3C en zijn eerder een aanbeveling dan wel een standaard. W3C heeft geen bevoegdheid om standaarden vast te stellen. Echter zoekmachines hechten veel belang aan een correcte HTML-structuur en zullen W3C daarin volgen.

Zoekmachineoptimalisatie: afkomstig van de Engelse term “Search Engine Optimization” of kortweg SEO. Algemeen gesproken gaat dit over het hoog laten scoren van een webpagina in de organische zoekresultaten van een zoekmachine zoals Google of Bing.

De populariteit van de zoekterm ‘zoekmachineoptimalisatie’ is ontstaan omdat deze optimalisatie effect heeft op de rangorde van een bepaalde webpagina. Dit op een bepaald zoekwoord of een combinatie van enkele zoekwoorden in de zoekresultaten van een zoekmachine. Dit zijn de zogenaamde ‘organische resultaten‘ en zijn gratis. Deze vormen uiteraard een interessant alternatief voor betalende advertenties, ook wel zoekmachineadverteren (SEA).

Algemeen gesproken zijn er drie optimalisaties mogelijk

 1. Technische optimalisatie: broncode, snelheid, grootte afbeeldingen, enzovoorts.
 2. On-page optimalisatie: inhoud van je website, titels, navigatie, structuur van je website, enzovoorts.
 3. Off-page optimalisatie: links naar je webpagina’s, verwijzingen, social media, reacties, enzovoorts.

Met zoekmachine optimalisatie gaan we jouw website of webshop optimaliseren om op specifieke zoekwoorden zo goed mogelijk gevonden te worden. Dit realiseren we door op een natuurlijke manier interessante inhoud te genereren die dan met de juiste zoekwoordcombinaties in een zoekdienst wordt weergegeven. Een belangrijk verschil met SEA (betaald adverteren) is dat SEO wordt bekeken op lange termijn om zo goede resultaten te behalen voor jouw producten of diensten.

SEA of Search Engine Advertising. Zoekmachine marketing zorgt er voor dat betalende advertenties boven de organische zoekresultaten in zoekmachines verschijnen. De advertentie wordt getoond op basis van het zoekwoord dat ingegeven wordt in combinatie met de zoekwoorden die jij in je advertentie hebt neergeschreven.

De adverteerder betaalt alleen wanneer er op de advertentie wordt geklikt. De advertentie linkt door naar de website van de adverteerder.

Met zoekmachine adverteren proberen we op korte termijn (groot verschil met SEO) een product of dienst in de kijker te plaatsen. Voor bepaalde kortdurende campagnes of bij de lancering van een nieuwe website of webshop kan deze techniek zeer efficiënt zijn. Afhankelijk van je product of dienst wordt het beste medium gezocht waarop je kan adverteren.

Responsive webdesign is een benaming die wordt gebruikt om aan te geven dat je website wordt geoptimaliseerd voor diverse mobiele apparaten waaronder smartphones en tablets.

Waar men vroeger verplicht was om een aparte website te maken voor mobiele apparaten kan dit vandaag door gebruik te maken van één website. Dit door alle elementen op je website (menu’s, blokken, foto’s, inhoud, video’s enzovoorts) te herpositioneren volgens de beschikbare breedte van je mobiel toestel.

Een ‘responsief’ webdesign of adaptief webdesign gaat je website als het ware automatisch omvormen tot een mobiele variant.

Het opnieuw positioneren van je elementen gebeurt door gebruik te maken van HTML, CSS en Mediaquery’s.

Er zijn ook flexibele grids beschikbaar die het mogelijk maken om je website te voorzien van een responsive webdesign.

SERP’s of in het Engels Search Engine Result Page. Dit is de pagina die wordt getoond in een zoekmachine als antwoord op een zoekterm ingevoerd door een gebruiker die in een zoekmachine zoekt via een specifiek zoekwoord of een zoekwoordcombinatie. 

Het hoofddoel van een SERP is het weergeven van pagina’s gerelateerd aan een bepaald zoekwoord of zoekwoord combinatie.

SERP’s zijn belangrijk om na te gaan in welke positie je webpagina wordt gepositioneerd ten opzichte van een bepaald zoekwoord of zoekwoord combinatie.

Aan de hand van deze resultaten kan je je pagina verder optimaliseren om zo hoger in de resultaten te geraken.

Deze CAPTCHA wordt gebruikt bij websites met invulformulieren. Om te controleren of het formulier wordt ingevuld door een computer dan wel een mens werd deze ontwikkeld.

De codes komen voor in verschillende vormen voor. Dit kunnen tekenreeksen zijn of lettercombinaties maar ook visuele afbeeldingen. Deze codes zorgen vaak voor ergernis bij bezoekers omdat ze vaak onduidelijk zijn. Meestal zijn meerdere pogingen nodig om het formulier te kunnen versturen wordt zorgt voor ergernis.

Het zorgt ervoor dat formulieren niet automatisch kunnen ingevuld worden door een computer. Wanneer dit automatisch gebeurt kan het zijn dat je honderden formulier inzendingen krijgt toegestuurd, wat erg vervelend is.

Modules: vele open-source CMS systemen zijn modulair opgebouwd. Dit betekent dat je bij installatie van het CMS systeem een aantal basis functies ter beschikking hebt om je website of webshop op te starten.

Wanneer dit CMS systeem modulair is opgebouwd kunnen programmeurs extra functies ontwikkelen om je website of website verder uit te breiden met nieuwe functies. Wanneer een ontwikkelaar dergelijke functionaliteit heeft geprogrammeerd wordt dit vaak in de vorm van een module afgewerkt.

Een module maakt het voor minder technische personen (webdesigners of front-end ontwikkelaars) mogelijk om extra functionaliteit in hun website te implementeren op een eenvoudige manier. De website bouwer heeft niet al te veel technische bagage nodig om deze module te installeren.

De meeste open-source CMS systemen (Drupal of WordPress bijvoorbeeld) beschikken over een grote community met ontwikkelaars die gratis modules aanbieden.

Een modulair systeem heeft dus vele voordelen. Het biedt vele extra functies aan. Het is goedkoper omdat de nieuwe functies niet meer op maat ontwikkeld moeten worden.

De term Closed source wordt niet zo vaak gebruikt. Het is een term die bepaalt in welke mate de broncode van de software wordt vrijgegeven door de eigenaar. Deze software in onze sector gaat over het CMS, modules en allerhande op maat gemaakte functies voor je website of webshop.

Het tegenovergestelde van Closed Source is open-source. De term open-source is veel bekender en wordt vaker gebruikt in onze sector.

Een webshop CMS systeem is gelijkaardig aan een website CMS systeem maar met het grote verschil dat het systeem de focus legt op het verkopen van producten (E-commerce). Het is daarom ook belangrijk om vooraf goed na te denken wat je precies nodig hebt. Ligt de focus op het verkopen van producten kies dan voor een webshop CMS systeem.

Er zijn vele webshop CMS systemen beschikbaar. 

Een betalingsprovider of payment service of betaalprovider is een onderneming die gespecialiseerd is in het behandelen, ondersteunen en afhandelen van elektronische betalingen zoals Visa, MasterCard, Bancontact, Paypal, enzovoorts.

In België is het verplicht om met een betalingsprovider te werken voor het afhandelen van je betalingen. Het is niet toegelaten om kaartnummers bij te houden op je webshop in tegenstelling tot andere landen waarbij dit soms wel mogelijk is.

Betalingsproviders hanteren allerhande tarieven en opstartkosten. Het is belangrijk om de verschillende partijen met elkaar te vergelijken om zo tot de meest gunstige formule te komen.

Voor elke succesvolle transactie zal je een bepaald percentage moeten afgeven aan deze payment service. Ook dient er meestal een maandelijks abonnement afgesloten te worden.

Een betaalprovider is een onmisbare schakel voor je webshop wanneer je online betalingen via je webshop wenst te ontvangen.

Met een plugin kun je extra functionaliteiten aan je website toevoegen zonder dat je zelf verstand van coderen hoeft te hebben.